Click for Constanta, România Forecast 


SOLUTIA DE DISTRIBUTIE PE ORIZONTALA

Distribuţia pe orizontală şi contorizarea individuală
R.A.D.E.T. Constanţa
vă propune modelul de distribuţie pe orizontală a energiei termice (căldură şi apă caldă de consum) cu contorizare individuală la uşa dumneavoastră.
      Vă confruntaţi cu probleme din cauza vechiului sistem de distribuţie a energiei termice? Soluţia este sistemul de distribuţie pe orizontală, cu contorizare individuală a apartamentelor.

SIGUR ŞI EFICIENT, DISTRIBUŢIA PE ORIZONTALĂ A ENERGIEI TERMICE ŞI A APEI CALDE DE CONSUM PERMITE:
- separarea individuală a instalaţiilor de incălzire din interiorul blocului de apartamente,
- funcţionarea independentă a instalaţiilor din fiecare apartament,
- alimentarea cu agent termic pe două coloane (tur-retur) la incălzire şi tur-retur la apă caldă de consum, fiind prevăzută o coloană de recirculare, toate amplasate pe casa scării,
- realizarea de racorduri individuale pentru fiecare apartament, branşamentele fiind prevăzute cu robinete de sectorizare şi mijloace adecvate de măsurare a consumurilor individuale,
- realizarea pe orizontală, pornind de la aceste racorduri, a intregii instalaţii interioare de incălzire şi apă caldă a apartamentului, similar instalaţiilor din apartamentele dotate cu centrală proprie.

Observaţie:
Nu pot coabita in acelaşi condominiu atat distribuţia pe orizontală cat şi cea pe verticală.

CARE SUNT AVANTAJELE?
Reglajul individual (de la robinetele termostat prezente in interiorul apartamentului, fie din robinetele de sectorizare exterioare;
Facturarea exactă a consumului inregistrat aferent fiecărui apartament;
Independenţa fiecărui consumator faţă de vecini, inclusiv de cei rău-platnici;

Asigurarea in permanenţă a temperaturii apei calde de consum la nivelul apartamentului şi eliminarea evacuării apei reci pană apare apa caldă, aşa cum se intamplă acum;
Autonomie in asigurarea căldurii in fiecare apartament in funcţie de necesarul de confort şi de costuri;
Flexibilitate, fiecare abonat işi va regla consumul după nevoi şi posibilităţi de plată;
Sistarea furnizării către consumatorii rău-platnici, fără a afecta celelalte apartamente, fapt ce nu este posibil acum;
Posibilitatea reconectării apartamentelor deconectate prevăzute cu/fără altă sursă de căldură individuală;
Scăderea considerabilă a pierderilor de căldură in instalaţiile de distribuţie aferente fiecărui bloc;
Valorificarea de către proprietari a materialelor rezultate din dezafectarea instalaţiei comune din subsol şi schimbarea destinaţiei subsolului;
Folosirea de materiale moderne de instalaţii, rezistente in timp, neafectate de coroziune sau depuneri, uşor de montat, mult mai ieftine decat materialele tradiţionale care necesită sudare;
Eliminarea conductelor vechi şi inlocuirea acestora cu instalaţii termice noi, cu o durată indelungată de viaţă/exploatare;
Eliminarea oricărui risc asociat cu centralele individuale pe gaz şi a unei surse directe de poluare, inclusiv eliminarea factorilor de risc ce influenţează starea de sănătate a locatarilor;
Eficienţa producerii energiei termice in cogenerare elimină poluarea la nivel de bloc şi asigură randament superior de funcţionare, fiind produse atat energie termică cat şi energie electrică.
Eliminarea unei surse directe de poluare şi a unei surse de risc asupra sănătăţii şi securităţii locatarilor, prin renunţarea la centrala termică individuală.

IMPLEMENTAREA SOLUŢIEI
Consumatorii interesaţi de realizarea acestui tip de instalaţie trebuie să parcurgă următoarele etape:
1. Depunerea unei solicitări scrise la registratura RADET Constanţa, strada Badea Carţan numărul 14;
2. Obţinerea ofertei estimative a RADET,
3. Incheierea contractului de lucrări
FACILITATE: Posibilitate plăţii in rate a lucrărilor realizate de către RADET!
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
Punctul de delimitare asupra proprietăţii conductelor
va rămane cel stabilit de cartea tehnică realizată la construirea blocului. Conductele sistemului de distribuţie pe orizontală sunt in totalizate in proprietatea indiviză a locatarilor.

 

 

 

La data de 05.06.2019 prin încheiere de ședință, Tribunalul Constanța, secția a II-A Civilă, a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, față de debitoarea Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța, în dosarul nr. 3265/118/2019 desemnând administrator judiciar pe CITR Filiala Cluj SPRL

Termeni si conditii

Absolut toate materialele si fotografiile publicate pe acest site sunt proprietatea RADET Constanta si vor fi preluate in concordanta cu legislatia in viagoare.

Copyright © radet-constanta.ro.
Toate drepturile rezervate.