Click for Constanta, România Forecast 


ACHIZITII DIRECTE

16.01.2018 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, dorește să achiziționeze prin achiziție directă săpun solid.
Caracteristici săpun :
- stare solidă cu un conținut redus de apă;
- eficient în curățarea pielii;
- să nu producă alergii și/sau iritații;
- să aibă miros plăcut;
- să asigure îndepărtarea murdăriei/grăsimii de pe mâini.
     Produsul trebuie să respecte cerințele Legii nr. 178/2000, privind produsele cosmetice, republicată in 2005, care reglementează condițiile ce trebuie respectate la fabricarea și punerea pe piață a produselor cosmetice de uz uman și să fie avizat de Ministerul Sănătății, care reprezintă autoritatea națională competentă pentru reglementarea comercializării produselor cosmetice.
     Cantitate:
- 862 kg, respectiv 3448 buc de 100g/buc și 3448 buc de 150g/buc.
     Vă rugăm să transmiteți până la data de 19.01.2018, ora 14,00 oferta dumneavoastra de preț la Fax. nr: +40241 616937, +40341 461234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie să fie semnată, ștampilată si scanată) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanța, situat pe Str. Badea Cârțan Nr. 14A, in atenția Biroului Achiziții Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar) 

11.01.2018 R.A.D.E.T. Constanta, în calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza teava zincata din otel, rotunda pentru conducte de distributie a apei calde de consum, produsa in semestrul II/ 2017 sau 2018.
     Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice prevazute in specificatiile tehnice din Caietul de sarcini.
     Atasat va transmitem caietul de sarcini in vederea analizarii de catre dumneavoastra, completarii fiecarei rubrici si insusirii acestuia in totalitate. Caietul de sarcini astfel completat din care sa rezulte ca indepliniti cerintele impuse va fi anexat la oferta, in caz contrar oferta dumneavoastra va fi considerata neconforma si nu va fi luata in considerare.
     Va rugam sa transmiteti pana la data 17.01.2018, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

11.01.2018 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, achizitioneaza servicii de asigurari auto RCA pe o perioada de 12 luni pentru urmatoarele mijloace de transport:

Marca  mijloc transport

Nr. inmatriculare

DATA EXPIRARE

Volkswagen Transporter

CT 10 KUW

27.01.2018

Iveco

CT 09 VGV

27.01.2018

 

     Va rugam sa transmiteti pana la data de 17.01.2018, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

10.01.2018 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa serviciile privind verificarea tehnica periodica la termenul scadent / revizia tehnica periodica la termenul scadent a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale cu regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, conform tabelului anexat la prezenta solicitare.
     Entitatea contractanta doreste incheierea unui contract de achizitii sectoriale.
In oferta dvs. va rugam sa ne prezentati:
• pretul unitar si valoarea totala, exprimate in lei fara TVA;
• pretul transportului va fi inclus in oferta, acesta fiind asigurat de prestator;
• perioada de valabilitate a ofertei (Entitatea contractanta doreste incheierea unui contract, preturile fiind ferme pe toata durata derularii acestuia).
• termenul de prestare al serviciilor (Entitatea contractanta solicita ca termen de executie al serviciilor maxim 30 de zile lucratoare de la efectuarea comenzii).
• Verificarea tehnica este valabila 2 ani.
• societatea prestatoare trebuie sa fie autorizata de catre “Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei” si sa respecte procedurile conform “Instructiunilor de autorizare” impuse (prezentati copie dupa certificari si avize valabile).
• termenul de plata a facturilor. (Entitatea contractanta agreeaza ca termen de plata a facturilor 30 de zile de la primirea facturii de la furnizor),
• alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc),
• mentionati daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servicii / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 16.01.2018, ora 14:00, urmatoarele :
1. Oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241 / 616937, pe adresa de email :office@radet-constanta.ro (oferta sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .
2. Dovada ca societatea dumneavoastra este autorizata ANRE sa presteze serviciile mai sus mentionate, conform NTPEE/2008- Norme Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu Gaze naturale , aprobate prin Ord. ANRE 5/2009/grad EDI.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

10.01.2018 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa lavete de bumbac.
Caracteristici lavete :
- lavetele trebuie sa fie 100% din bumbac;
- dimensiuni: 40x40 cm;
- dintr-o singura bucata
Cantitate:
- 11.200 buc. lavete
     Atasata aveti si fisa tehnica a produsului solicitat care trebuie respectata.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 12.01.2018, ora 14,00 oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: +40241 616937, +40341 461234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

09.01.2018 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza curbe trase pentru sudura cu raza scurta, produse in semestrul II/ 2017 sau 2018.
     Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice prevazute in specificatiile tehnice din Caietul de sarcini.
     Atasat va transmitem caietul de sarcini in vederea analizarii de catre dumneavoastra, completarii fiecarei rubrici si insusirii acestuia in totalitate. Caietul de sarcini astfel completat din care sa rezulte ca indepliniti cerintele impuse va fi anexat la oferta, in caz contrar oferta dumneavoastra va fi considerata neconforma si nu va fi luata in considerare.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 12.01.2018, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

22.12.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza 1.000 L de AVNI-KAL FC MG - produs chimic necesar la indepartarea sarurilor de calciu si magneziu depuse sub forma de crusta in schimbatoarele de caldura.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 05.01.2018, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

18.12.2017 R.A.D.E.T. Constanta, prin intermediul Biroul Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit doreste sa achizitioneze gaze naturale.

Achizitia de gaze naturale este exceptie de la Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si se se incadreaza in prevederile art. 39, lit.(b) din prezenta lege, respectiv :
“prezenta lege nu este aplicabilă:
… b) contractelor atribuite de entităţi contractante care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) sau art. 11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei”,
Conform art 5 alin. (1), din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,
„Sunt considerate activităţi relevante în domeniul gazelor şi energiei termice:
a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de
servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de
gaze sau energie termică;
b) livrarea, în regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin reţele
de natura celor prevăzute la lit. a).”
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 20.11.2017 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616.937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

11.12.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa: servicii de transmisii date pentru un numar de 133 de locatii aflate pe raza municipiului Constanta.
      Atasam solicitarea de pret si anexa cuprizand necesarul serviciilor de comunicatii distribuite in locatiile R.A.D.E.T. Constanta;
       Va rugam sa transmiteti pana la data de 14.12.2017, ora 14:00 oferta dumneavoastra de pret la Fax. 0241/616.937, 0341/461234, sau pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe str.Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

29.11.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa: 5000 de bucati sigilii antiefractie de unica folosina.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 06.12.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

26.10.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă servicii de predare a deseurilor colectate selectiv, din grupa” Deseuri de ambalaje”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret.
     Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 30.10.2017 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

19.10.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta , in conformitate cu prevederile art.12, alin(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale Cap. III, Sectiunea 1 din HG nr.394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza prin achiziţie directă, un numar de 5 bucati schimbatoare de caldura in placi produse in semestrul II 2016/2017, avand putere calorica de 2 Gcal / h.
      Fisa tehnica si caietul de sarcini pentru acest tip de schimbatoare sunt atasate prezentei solicitari de oferta in vederea analizarii de catre dumneavoastra si insusirii acestora in totalitate. In oferta mentionati in mod expres ca indepliniti cerintele impuse in caietul de sarcini, in caz contrar oferta dumneavoastra va fi considerata neconforma si nu va fi luata in considerare.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret, fisa tehnica si caietul de sarcini pentru schimbatoarele de caldura in placi.
      Va invitam sa transmiteti pana la data de 26.10.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat in Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

18.10.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, achizitioneaza prin achizitie directa, servicii de asigurari auto pe o perioada de 12 luni.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 23.10.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

18.10.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza 1.000 L de AVNI-KAL FC MG - produs chimic necesar la indepartarea sarurilor de calciu si magneziu depuse sub forma de crusta in schimbatoarele de caldura.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 24.10.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

16.10.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza materiale igienico – sanitare.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 20.10.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

10.10.2017 Avand in vedere „Programul anual al achizitiilor publice aferent anului 2017 - Achizitii directe” a carui ultima rectificare a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 7 / 12.07.2017, sectiunea „Contracte de prestari servicii”, Biroul Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit demareaza achizitia directa avand ca obiect: „Achizitia de articole de papetarie, rechizite si birotica”.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 13.10.2017 ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: +40241 616937, +40341 461234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie scanata, semnata si stampilata), sau la sediul RADET Constanta, situat pe str. Badea Cartan, nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .
      Pentru mai multe informatii puteti descarca solicitare de pret si caietul de sarcini.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

21.09.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa, uleiuri auto si antigel.
     Mai jos puteti gasi solicitarea de oferta pret.
   Va rugam sa transmiteti pana la data de 27.09.2017 ora 14:00 oferta dumneavoastra de pret la Fax. 0241/616.937, 0341/461234, sau pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe str.Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

18.09.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă - contoare de energie termica cu subansamble interschimbabile.
      Achizitia se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea oferta de pret si caietul de sarcini pentru contoarele de energie termica.
      Va invitam sa transmiteti pana la data de 25.09.2017, ora 14:00, ofertele de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

08.09.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa servicii de reparare autovehicule aflate in proprietatea RADET Constanta.
      Atasata aveti solicitarea de oferta de pret.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 14.09.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241 / 616.937, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta, situat in str. Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

08.09.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa piese auto pentru autovehiculele aflate in proprietate.
     Atasata aveti solicitarea de pret si anexa.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 14.09.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241 / 616.937, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat in str. Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

11.08.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă servicii privind verificarea, repararea si incarcarea de stingatoare de incendiu. Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret si caietul de sarcini.
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 17.08.2017 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

17.07.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze, urmatoarele „lucrari de hidroizolatii pentru cinci puncte termice apartinand de R.A.D.E.T. Constanta, in suprafata totala de 1722,39 mp”.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 24.07.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 12.07.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze beton si sapa conform solicitarii atasate.
     Entitatea contractanta doreste incheierea unui contract in limita plafonului de 50.000 lei fara TVA, preturile fiind ferme pe toata durata derularii acestuia.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 17.07.2017, ora 14:00 oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, +40341461234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe str.Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

12.07.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă baterii pentru contoare de energie termica.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 17.07.2017 orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 17.07.2017, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan, Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 30.06.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă serviciul de efectuare „ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA”. Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. si art.7 alin.(1) din HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contin solicitarea de oferta de pret si caietul de sarcini.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 06.07.2017 ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie prezentata sub forma de adresa semnata, stampilata si scanata) sau in original la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

29.06.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza electrozi si sarma sudura.
     Va atasam la solicitarea de pret si caracteristicile tehnice pentru electrozii de brazare.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 04.07.2017, ora 14:00 oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe str.Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 16.06.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de predare a deseurilor colectate selectiv”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. si Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contin solicitarea de oferta de pret.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 20.06.2017 ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie prezentata sub forma de adresa semnata, stampilata si scanata) sau in original la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

13.06.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, achizitioneaza servicii de asigurari auto RCA pe o perioada de 12 luni pentru urmatoarele mijloace de transport:

Nr. Crt.

MARCA,TIP

NR.CIRCULATIE

Data expirarii RCA

1

 SKODA SUPERB

CT– 08 – XVF

19.06.2017

2

SKODA OCTAVIA

CT– 11 – DET

19.06.2017

3

SKODA OCTAVIA

CT– 62 – DET

19.06.2017

4

SKODA OCTAVIA

CT– 99 – DET

19.06.2017

5

SKODA FABIA

CT– 67 – DET

04.07.2017

6

SKODA FABIA

CT– 68 – DET

04.07.2017

7

SKODA FABIA

CT– 69 – DET

04.07.2017


     De asemenea, va rugam sa precizati urmatoarele:
- pretul sa fie exprimat in lei fara TVA/buc.;
- perioada de valabilitate a ofertei;
- alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc);
- daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servici / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 15.06.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

07.06.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza materiale igienico – sanitare, in limita plafonului de 25.000 lei fara TVA, de la Unitati Protejate.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 13.06.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

25.05.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza vata minerala caserata si sarma moale de legat.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 29.05.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 11.05.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza:
 5.600 mc Oxigen tehnic – Cod CPV: 24111900-4
 2.800kg Acetilena – Cod CPV: 24321115-9

     Atasat, va transmitem caietele de sarcini in vederea analizarii de catre dumneavostra si insusirii acestora in totalitate. In oferta mentionati in mod expres ca indepliniti cerintele impuse de caietele de sarcini, in caz contrar, oferta dumneavoastra va fi considerata neconforma si nu va fi luata in considerare.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 16.05.2017 ora 14,00 oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, 0341461234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe str.Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

04.05.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza urmatoarele echipamente individuale de protectia muncii conform caiet de sarcini.
     Se vor prezenta mostre de produs pentru fiecare articol concomitent cu prezentarea ofertei. Mostrele vor avea aplicate etichete pe care se va înscrie: numele ofertantului, denumirea produsului, codul de identificare al produsului (dacă există), poziţia din lista de produse. Se va prezenta un opis cu mostrele aduse.
     Mostrele aparţinând ofertanţilor declaraţi necâştigători se vor restitui după comunicarea rezultatului. Mostrele ofertantului câştigător vor fi păstrate de autoritatea contractantă, în baza unui Proces-verbal de custodie, pana la expirarea duratei de folosinta a produsului. La încheierea derulării contractului, mostrele vor fi restituite furnizorului.
     Atasat va transmitem caietul de sarcini in vederea analizarii de catre dumneavoastra si insusirii acestuia. In oferta mentionati in mod expres ca indepliniti cerintele impuse in caietul de sarcini, in caz contrar oferta dumneavoastra va fi considerata neconforma.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 09.05.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616.937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta, situat pe str. Badea Cartan nr.14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 02.05.2017 R.A.D.E.T. Constanta, iin conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa, serviciul de revizii si reparatii, in vederea reautorizarii ISCIR (la scadenta) si asigurarea service-ului la instalatiile de ridicat aflate in dotarea beneficiarului la comanda.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 05.05.2017, ora 14:00 oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241 / 616937, pe adresa de email : office@radet-constanta.ro (oferta sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

27.04.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, achizitioneaza servicii de asigurari auto RCA pe o perioada de 12 luni pentru urmatoarele mijloace de transport:

Nr. Crt.

MARCA,TIP

NR.CIRCULATIE

Data expirarii RCA

1

KOMATSU WB93R2

CT 45 DET

08.05.2017

2

KOMATSU WB93R2

CT 45 DET

08.05.2017


    
De asemenea, va rugam sa precizati urmatoarele:
- pretul sa fie exprimat in lei fara TVA/buc.;
- perioada de valabilitate a ofertei;
- alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc);
- daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servici / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 03.05.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

25.04.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza vata minerala caserata si sarma moale de legat.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 28.04.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit..

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

12.04.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa ”servicii poştale şi de curierat”.
     Autoritatea contractantă doreşte încheierea unui contract de achiziţii publice pe perioada de 1 (un) an în limita plafonului de 10.000 lei fără TVA.
     Vă rugăm să transmiteţi până la data de 19.04.2017, ora 14:00, ofertele de preţ la Fax. nr: 0241/616881, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie să fie semnată, ştampilată şi scanată) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanţa, situat pe Str. Badea Cârţan, Nr. 14 A, în atenţia Biroului Achiziţii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 11.04.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile prevederile art.82 (6) coroborat cu art. 124 si 125 din Legea 99 / 2016, doreste sa achizitioneze prin procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice „Servicii de paza, supraveghere si monitorizare”.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 18.04.2017 ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.881, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie prezentata sub forma de adresa semnata, stampilata si scanata) sau in original la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 03.04.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza prin achizitie directa „serviciul de medicina muncii”.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret, anexele la solicitarea de oferta de pret si caietul de sarcini, precum si la telefon 0341.461.234.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 10.04.2017, ora 14:00 sub forma de adresa semnata, stampilata si scanata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de email: office@radet-constanta.ro ,sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 03.04.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza prin achizitie directa cartuse de toner si unitati de imagine.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0341.461.234.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 05.04.2017, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616881pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 28.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, îin conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa servicii de verificare la termen scadent a echipamentelor sub presiune in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru centralele termice si verificarea metrologica a dispozitivelor de siguranta pentru un numar de 36 de cazane si 48 de supape.
      Va rugam sa transmiteti pana la data de 31.03.2017, ora 14:00, urmatoarele :
1. Oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241 / 616937, pe adresa de email: office@radet-constanta.ro (oferta sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .
2. Dovada ca societatea dvs. este autorizata ISCIR conform PT ISCIR A1-2010, C2-2010 si C11-2010 sa presteze serviciile mentionate mai sus.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

21.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza prin achiziţie directă articole de papetarie, hartie si birotica.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare (caietul de sarcini cuprinzand caracteristicile tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca produsele ce fac obiectul achizitiei si lista cu produsele necesare achizitiei) la telefon 0241/616.937 pana in data de 27.03.2017, orele 10:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 27.03.2017, ora 14.00, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

21.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „serviciul de intocmire bilant termoenergetic”, cod CPV – 79212000-3. Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret .
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 27.03.2017 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 20.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza curbe trase pentru sudura cu raza scurta, produse in semestrul II 2016 sau 2017, avand caracteristici diferite.
     Pentru mai multe informatii, atasat aveti caietul de sarcini si solicitarea de oferta de pret.
    Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 24.03.2017, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 16.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „curbe trase sudabile zincate cu raza scurta, produse in semestrul II 2016 sau 2017”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret si caietul de sarcini .
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret sub forma unui document semnat si stampilat, pana la data de 22.03.2017, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 07.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in calitate de entitate contractanta, în conformitate cu art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza teava din polipropilena cu fibra compozita si fitinguri (coturi, mufe, teuri, conexiuni-racorduri mixte) din polipropilena, avand caracteristici diferite.
     Pentru mai multe informatii, atasat aveti caietul de sarcini si solicitarea ofertei de pret.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 13.03.2017, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

06.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneza prin achizitie directa, „servicii de reincarcari cartuse de toner/cerneala pentru tipurile de imprimante si fax-uri/xerox-uri/multifunctionale aflate in propietatea sa”
      Achizitia se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret.
     Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 07.03.2016, ora 14:00 sub forma de adresa semnata, stampilata si scanata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de email ;office@radet-constanta.ro ,sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 02.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza prin achiziţie directă urmatoarele echipamente de calcul:
• Unitati de calcul - desktop 6 BUC - laptop 2 BUC
• Imprimantă laserjet 1 BUC
• Unitati de stocare de tip SolidStateDrive 2 BUC
• Surse de alimentare unitati de calcul 5 BUC
• Sursa neintreruptibila de curent pentru un numar de:
                                                         - Unitati de calcul 30 BUC
                                                         - Server 2 BUC
• Kit-uri tastatura + mouse 10 BUC
• HardDiskDrive extern 4 BUC
     Caracteristicile tehnice sunt prezentate in anexa solicitarii de oferta.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 06.03.2017, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 02.03.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza prin achiziţie directă articole de papetarie, hartie si birotica.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare (caietul de sarcini cuprinzand caracteristicile tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca produsele ce fac obiectul achizitiei si lista cu produsele necesare achizitiei) la telefon 0241/616.937 pana in data de 06.03.2017, orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 07.03.2017, ora 14.02.2016, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

23.02.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, achizitioneaza servicii de asigurari auto RCA pe o perioada de 12 luni pentru urmatoarele mijloace de transport:

Nr. Crt.

MARCA,TIP

NR.CIRCULATIE

Data expirarii RCA

1

FIAT DUCATO

CT 09 DET

10.03.2017

2

FIAT DUCATO

CT 14 DET

10.03.2017

3

FIAT DUCATO

CT 29 DET

10.03.2017

4

FIAT DUCATO

CT 41 DET

10.03.2017

5

MACARA

CT 0178

10.03.2017

De asemenea, va rugam sa precizati urmatoarele:
- pretul sa fie exprimat in lei fara TVA/buc.;
- perioada de valabilitate a ofertei;
- alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc);
- daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servici / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.

Va rugam sa transmiteti pana la data de 28.02.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

21.02.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „serviciul de verificare tehnica periodica/la termenul scadent a motostivuitorului cu furci frontale, tip BALKANCAR, model DV, seria 17333320, an fabricatie 1998”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contin solicitarea de oferta de pret .
     Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 24.02.2017 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

21.02.2017 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „serviciul de audit extern pentru auditarea situatiilor financiare ale R.A.D.E.T. Constanta incheiate la 31.12.2016”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
    Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contin solicitarea de oferta de pret.
     Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 24.02.2017 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

21.02.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si ale capitolului III, Sectiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru, achizitioneaza prin achiziţie directă „teava din otel zincata pentru conducte de distributie a apei calde de consum, produsa in semestrul II/ 2016 sau 2017” , avand diferite diametre si grosimi ale peretilor.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 23.02.2017 orele 14,00.
      Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 27.02.2017, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

01.02.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12, alin.4 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achizitie directa, servicii de asigurari auto tip CASCO pe o perioada de 12 luni pentru urmatoarele autovehicule:

Nr.crt.

Marca tip

Nr. inmatriculare

Data scadenta

Km bord

1

Skoda  Octavia

  CT– 11 – DET

05.02.2017

187900

2

Skoda Superb

CT--08 -XVF

05.02.2017

149232

3

Volkswagen Transporter

    CT– 10 – KUW 

05.02.2017

85000

De asemenea, va rugam sa precizati urmatoarele:
- pretul sa fie exprimat in lei fara TVA/buc.;
- perioada de valabilitate a ofertei;
- alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc);
- daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servici / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 02.02.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

18.01.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa 10.000 kg sare pentru industria alimentara necesare pentru statiile de dedurizare montate in punctele si centralele termice existente in cadrul R.A.D.E.T. Constanta.
     Produsul furnizat trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici :
- sa se prezinte sub forma de cristale cubice de culoare alba;
- dimensiune granule intre 0-2 mm;
- concentratia de clorura de sodiu- minim 97,5 %;
-substante insolubile in apa – maxim 1,20 %;
- umiditate – maxim 0,15 %;
- sa fie curata, fara a contine reziduri care sa infunde filtrele instalatiilor de dedurizare a apei;
- sa fie ambalat in saci de 25 kg.
     De asemenea, va rugam sa precizati urmatoarele:
- pretul sa fie exprimat in lei fara TVA/buc.;
- conditii de transport: in pretul produselor este cuprins si transportul;
- termenul de livrare al produselor;
- conditii privind termenul de garantie si post garantie (certificate de calitate si conformitate, certificat de garantie);
- perioada de valabilitate a ofertei;
- termenul de plata a facturilor, (Autoritatea contractanta agreeaza ca termen de plata a facturilor 30 de zile de la primirea facturii de la furnizor);
- alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc);
- daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servici / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 19.01.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 18.01.2017 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa serviciile privind verificarea tehnica periodica la termenul scadent / revizia tehnica periodica la termenul scadent a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru centralele termice, conform tabelului anexat la prezenta solicitare.
Autoritatea contractanta doreste incheierea unui contract de achizitii publice.
In oferta dvs. va rugam sa ne prezentati:
• pretul unitar si valoarea totala, exprimate in lei fara TVA;
• pretul transportului va fi inclus in oferta, acesta fiind asigurat de prestator;
• perioada de valabilitate a ofertei (Autoritatea contractanta doreste incheierea unui contract, preturile fiind ferme pe toata durata derularii acestuia).
• termenul de prestare al serviciilor (Autoritatea contractanta solicita ca termen de executie al serviciilor maxim 30 de zile lucratoare de la efectuarea comenzii).
• Verificarea tehnica este valabila 2 ani.
• societatea prestatoare trebuie sa fie autorizata de catre “Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei” si sa respecte procedurile conform “Instructiunilor de autorizare” impuse (prezentati copie dupa certificari si avize valabile).
• termenul de plata a facturilor. (Autoritatea contractanta agreeaza ca termen de plata a facturilor 30 de zile de la primirea facturii de la furnizor),
• alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc),
• mentionati daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servicii / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.

Va rugam sa transmiteti pana la data de 18.01.2017, ora 14:00, urmatoarele :
1. Oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241 / 616937, pe adresa de email :office@radet-constanta.ro (oferta sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .
2. Dovada ca societatea dumneavoastra este autorizata ANRE sa presteze serviciile mai sus mentionate, conform NTPEE/2008- Norme Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu Gaze naturale , aprobate prin Ord. ANRE 5/2009/grad EDI.


 

16.01.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, achizitioneaza servicii de asigurari auto RCA pe o perioada de 12 luni pentru urmatoarele mijloace de transport:

Nr. Crt.

MARCA,TIP

NR.CIRCULATIE

Data expirarii RCA

1

Volkswagen Transporter

CT 10 KUW

27.01.2017

2

Iveco

CT 09 VGV

29.01.2017

De asemenea, va rugam sa precizati urmatoarele:
- pretul sa fie exprimat in lei fara TVA/buc.;
- perioada de valabilitate a ofertei;
- alte facilitati pe care le puteti acorda, (promotii, discount-uri, etc);
- daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servici / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.
     Va rugam sa transmiteti pana la data de 19.01.2017, ora 14:00, oferta dumneavoastra de pret la Fax. nr: 0241/616.937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

 13.01.2017 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze prin achizitie directa sapun solid si lavete bumbac.
Caracteristici sapun solid :
- sapunul solid trebuie sa aiba proprietati de spalare si parfumare, sa fie avizat sanitar pentru maini si corp, sa fie ambalat individual in hartie sau carton, cu inscriptionarea pe ambalaj a marcii producatorului. Gramaj: 100 gr si 150 gr.
Cantitati:
- 3.345 buc x 100gr / buc = 334.500 gr (334.50 kg de sapun);
- 3.345 buc x 150gr / buc = 501.750 gr (501.75 kg de sapun).
TOTAL = 836.25 kg de sapun
Caracteristici lavete :
- lavetele trebuie sa fie 100% din bumbac;
- dimensiuni: 40X\x40 cm;
- dintr-o singura bucata
Cantitati:
- 11.200 buc. lavete
Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 19.01.2017 orele 14,00.
Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 19.01.2017, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

 19.12.2016 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, servicii de refacere cabluri electrice de joasa si medie tensiune.
     Avand in vedere faptul ca retelele termice aflate in administrarea R.A.D.E.T Constanta sunt amplasate in subteranul domeniului public (fie sub carosabil, fie sub trotuare), accesul pentru interventiile accidentale sau programate se poate face numai prin decopertarea sistemului rutier carosabil sau trotuar. In urma decopertarii si a efectuarii sapaturii pentru accesul la canalul termic, pot fi afectate retelele electrice de joasa si medie tensiune ce necesita a fi aduse la starea initiala.
      La prezenta solicitare aveti atasate antemasuratorile.
      Lucrarile vor fi efectuate in limita plafonului de 12.500 lei fara TVA.
In oferta dvs. va rugam sa ne prezentati:
- Ca sunteti autorizat/acreditat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru efetuarea de lucrari de reparatii retele electrice subterane de joasa si medie tensiune.
- Executantul trebuie sa prezinte planul calitatii conform SREN ISO 9001/2001 si de mediu conform SREN ISO 14001/1997;
- Conditii de garantie a lucrarii.
- Termen de interventie.
- Perioada de valabilitate a ofertei.
- Termenul de plata a facturilor. (Autoritatea contractanta agreeaza ca termen de plata a facturilor 30 de zile de la primirea facturii de la furnizor).
- Alte facilitati pe care le puteti acorda (promotii, discount-uri, etc).
- Mentionati daca sunteti inregistrati in SEAP, respectiv Catalogul Electronic de produse /servicii / lucrari, pentru a putea achizitiona produsele prin intermediul acestui catalog.
      Ofertele operatorilor economici participanti la procedura de achizitie vor fi comparate la nivelul preturilor unitare (tarife).
      In etapa de executie (in cadrul contractului) executantul va intocmi devizul de lucrari pentru fiecare reparatie de cablu electric, utilizand normele de deviz si preturile unitare prezentate in oferta financiara pentru cantitatile real executate, din antemasuratoarea semnata de achizitor anexandu-se copii dupa facturile de achizitie a materialelor.
     Achizitia se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitare oferta de pret, caiet de sarcini si antemasuratori.
      Va invitam sa transmiteti pana la data de 29.12.2016, ora 14:00, ofertele de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

 15.12.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă: servicii de transmisie de date si telefonie.
    
Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea oferta de pret, Anexele nr. 1 - necesarul serviciilor distribuite pe locatii si Anexa nr. 2 - caracteristici tehnice si functionale minime.
      Va invitam sa transmiteti pana la data de 19.12.2016, ora 14:00, ofertele de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

13.12.2016 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa lucrari de „Refacere sistem rutier in urma interventiilor la retelele R.A.D.E.T. in Municipiul Constanta” cod CPV 45233142-6.
     Avand in vedere faptul ca retelele termice aflate in administrarea R.A.D.E.T Constanta sunt amplasate in subteranul domeniului public (fie sub carosabil, fie sub trotuare), accesul pentru interventiile accidentale sau programate se poate face numai prin decopertarea sistemului rutier carosabil sau trotuar. Ca urmare, dupa remedierea retelelor termice este necesara readucerea la starea initiala a sistemului rutier pentru redarea circulatiei.
      Va rugam a prezenta oferta dvs. de pret conform antemasuratorilor si caietului de sarcini anexat la prezenta cerere de oferta.
     Autoritatea contractanta doreste incheierea unui contract in limita plafonului de 250.000 lei fara TVA, pretul fiind ferm pe toata durata derularii acestuia.
     In oferta dvs. va rugam sa ne prezentati:
 Lista utilajelor si echipamentelor de care dispuneti. Mentionam ca este necesar sa detineti in proprietate, leasing sau prin contract / conventii de inchiriere urmatoarele tipuri de echipamente:
- autobasculanta
- motocompresor cu pikamer
- buldoexcavator
- masini de taiat asfalt/beton cu disc diamant
- repartizator asfalt
- cilindru compactor pentru imbracamintea rutiera
- masina de frezat asfalt/beton,
- placa vibratoare
- mai mecanic
- container depozitare deseuri rezultate in urma lucrarilor.
 Personalul de conducere al lucrarii trebuie sa cuprinda cel putin:
- un controlor de calitate (C.Q.) in domeniul constructii de drumuri cu o vechime de cel putin 2 ani, un responsabil cu executia (R.T.E) cu o vechime de cel putin 2 ani in domeniul constructii de drumuri – conform HGR 925/1995 si un inspector securitate si sanatate in munca – atesata, certificarea calitatii – conform ISO 9001:2000 si a HGR 766/1997;
 devizul oferta - pretul in lei fara TVA;
 conditii de garantie acordata lucrarilor;
 perioada de valabilitate a ofertei;
 termenul de executie: în cel mult 4 zile lucratoare lucrarile de remediere tehnico-edilitare, iar lucrarile de asfaltare in termen de 3 zile lucratoare in conditii de vreme favorabila sau 15 zile lucratoare in conditii de vreme nefavorabila remedierea avariilor sau deranjamentelor apărute la reţelele proprii de distribuţie/evacuare la nivel de asfaltare pentru străzile de categoria I-a si a-II-a. În perioada 15 decembrie - 15 februarie, cu modificările ulterioare în funcție de condițiile meteo, refacerea până la cota carosabilului neafectat de săpătură se va realiza la nivel de piatră cu material de închidere și se va completa de către executantul de lucrări ori de câte ori este necesar, asfaltarea urmând să se execute atunci când condițiile meteo vor permite. În cazul străzilor de categoria I și a-II-a refacerea se va realiza până la cota superioară a carosabilului cu mixtură stocabilă provizorie, urmând ca asfaltarea definitivă să se realizeze cand condițiile meteo o vor permite. În sezonul rece (temperatura la nivelul solului < 10 grade Celsius) refacerea la nivel de asfalt se va executa provizoriu cu mixtură stocabilă, urmând a se executa definitiv la temperaturi mai mari de 10 grade Celsius la nivelul solului.
 termenul de plata a facturilor. (Autoritatea contractanta agreeaza ca termen de plata a facturilor 30 de zile de la primirea facturii de la executant);
 alte facilitati pe care le puteti acorda.
      Achizitia se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitare oferta de pret, caiet de sarcini si antemasuratori.
      Va invitam sa transmiteti pana la data de 20.12.2016, ora 14:00, ofertele de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


13.12.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă: „serviciul de audit energetic”, cod CPV – 79212000-3.
    
Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret .
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 15.12.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 

15.11.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă:
     Contoare de energie termica cu subansamble interschimbabile dupa cum urmeaza:
1. Debitmetre mecanice clasa de precizie 3, conf. EN 1434 - detalii in arhiva de documente de mai jos.
2. Calculatoarele de energie termica
3. Pereche de termorezistente tip PT 100 sau PT 500 cu cap de borne.
     Caracteristicile tehnice / metrologice si cantitatile estimative se regasec pe site-ul oficial RADET Constanta - www.radet-constanta.ro
    Achizitia se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
    Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea oferta de pret si fisa tehnica pentru contoarele de energie termica.
     Va invitam sa transmiteti pana la data de 18.11.2016, ora 14:00, ofertele de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


07.11.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „serviciul de audit energetic”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret .
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 11.11.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 02.11.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de asigurare auto RCA pe o perioada de 12 luni, pentru un numar de 9 mijloace de transport”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret .
    Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 03.11.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.
.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


24.10.2016 R.A.D.E.T. Constanta, anunță că în urma atribuirii pe Bursa Română de Mărfuri a constractului de furnizare energie electrică, a obținut o reducere a cheltuielilor cu achiziția curentului electric pentru anul 2017 de minim 55.000 lei.


05.10.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă următoarele produse:

VARIANTA I: 3 bucati schimbatoare de caldura in placi de 2 Gcal / h.
     Fisa tehnica si caietul de sarcini pentru acest tip de schimbatoare sunt atasate prezentei solicitari de oferta in vederea analizarii de catre dumneavoastra si insusirii acestora in totalitate. In oferta mentionati in mod expres ca indepliniti cerintele impuse in caietul de sarcini, in caz contrar oferta dumneavoastra va fi considerata neconforma si nu va fi luata in considerare.
sau
VARIANTA II:
- 6 buc placi de capat;
- 249 buc placi intermediare;
- 6 buc garnituri de capat EPDM;
- 252 garnituri intermediare EPDM,
pentru schimbatoare de caldura in placi tip VICARB V28.

     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea oferta de pret, fisa tehnica si caietul de sarcini pentru schimbatoarele de caldura in placi.
     Va invitam sa transmiteti pana la data de 11.10.2016, ora 14:00, ofertele de pret la Fax. nr: 0241/616.937, 0341/461.234, pe adresa de e-mail: office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul R.A.D.E.T. Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare, Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 20.09.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de asigurare auto RCA pe o perioada de 12 luni, pentru un numar de 9 mijloace de transport”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret .
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 21.09.2016 ora 16:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit. 

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


09.09.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de predare a deseurilor colectate selectiv”.
Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin 4), din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret.
     Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 15.09.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit . 

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


02.09.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „gaze naturale”. Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret si cantitatea de gaze estimata a fi consumata in decursul unui an calendaristic defalcata pe categorii de consumatori si locuri de consum .
      Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 05.09.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit. 

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


25.08.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „ piese auto” pentru mijloacele de transport aflate in proprietate”.
      Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret, anexa la solicitarea de oferta de pret si documentul in format Excel continand tipurile de piese de schimb solicitate.
      Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 31.08.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit. 

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 17.08.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de intretinere si reparatii la autovehiculele aflate in proprietate”.
      Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret si documentul in format Word continand tipurile de servicii solicitate.
      Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 22.08.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit. 

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 01.08.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „ulei auto si antigel”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret si documentul in format Word continand caracteristicile produselor solicitate .
     Va invitam sa transmiteti oferta de pret pana la data de 08.08.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit. 

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


19.07.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă diverse categorii de beton, sapa si mortar.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea oferta de pret .
    Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 25.07.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit . 

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 08.07.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă servicii privind verificarea, repararea si incarcarea de stingatoare de incendiu.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierului atasat prezentului anunt, fisier ce contine solicitarea de oferta de pret .
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 14.07.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 30.05.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „curbe trase pentru sudura cu raza scurta, produse in semestrul II 2015 sau 2016”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret si caietul de sarcini .
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 03.06.2016 ora 14:00, sub forma de adresa semnata si stampilata la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 30.05.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „curbe trase sudabile zincate cu raza scurta, produse in semestrul II 2015 sau 2016”.
    Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 12.(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
    Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea de oferta de pret si caietul de sarcini .
    Va invitam sa transmiteti ofertele de pret sub forma unui document semnat si stampilat, pana la data de 03.06.2016, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, sau pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


 17.05.2016 R.A.D.E.T. Constanta, prin achiziţie directă „electrozi pentru sudura, electrozi pentru brazare, electrozi inox si sarma de sudura”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare prin descarcarea fisierelor atasate prezentului anunt, fisiere ce contin solicitarea oferta de pret si caracteristicile tehnice pentru electrozii de brazare.
    Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 24.05.2016, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

Descarca documentele cu detalii de aici (arhiva .rar)


12.05.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „serviciul de verificare la termen scadent a podului rulant cu nr de fabricatie 6656/1987, STAS 6879/1966, cu o deschidere de 10,50 m si Q=3,2tf”
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 12.05.2016 orele 14:00.
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 16.05.2016, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.


09.05.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „echipamente individuale de protectia muncii”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 12.05.2016 orele 14:00.
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 16.05.2016, ora 16:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

NU SE MAI ADMIT OFERTE DE PRET INCEPAND CU DATA DE 25.03.2016.


09.05.2016 R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza prin achiziţie directă „ 5600 mc de oxigen tehnic si 2.800 kg acetilena”.
     Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 11.05.2016 orele 14:00.
     Va invitam sa transmiteti ofertele de pret pana la data de 12.05.2016, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.

NU SE MAI ADMIT OFERTE DE PRET INCEPAND CU DATA DE 25.03.2016.


08.04.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă: „serviciul de medicina muncii”.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 12.04.2016 orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 14.04.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


07.04.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă saltea vata minerala de sticla caserata si sarma moale obisnuita (de legat).
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 08.04.2016 orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 11.04.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan, Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


07.04.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă baterii pentru contoare de energie termica.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 11.04.2016 orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 12.04.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan, Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 05.04.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă servicii de asistenta tehnica si mentenanta sisteme de securitate pentru un numar de 6 locatii.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 06.04.2016 orele 11:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 07.04.2016, ora 11:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe adresa de e-mail office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata), sau la sediul RADET Constanta din Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


30.03.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă urmatoarele servicii:
- efectuarea de lucrari tehnice specifice pentru verificarile la termene scadente a echipamentelor sub presiune(respectiv pentru obtinerea autorizatiei de functionare pentru centrale termice) la un numar de 22 de cazane cu Pn=230kw;
- Efectuare service-ului pentru cazanele mai sus mentionate;
- Verificarea a 72 de supape de siguranta normale (fara contragreutate) cu diametru de 1Ľ”,
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 31.03.2016 orele 11:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 01.04.2016, ora 11:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


25.03.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă, 3.000 l de AVNIKAL FC MG- produs chimic necesar la indepartarea sarurilor de calciu si magneziu depuse sub forma de crusta in schimbatoarele de caldura.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 29.03.2016 orele 14,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 29.03.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


21.03.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile:
- art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1 si art. 5 alin. b) din Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, doreste achizitionarea „Serviciului de predare a deseurilor colectate selectiv” cu un operator economic autorizat care sa preia deseurile colectate selectiv in vederea reciclarii/valorificarii corespunzatoare a acestora.
     Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la telefon 0241/616.937 până în data de 22.03.2016, orele 14:00.
     Ofertele de preţ, vor fi transmise până la data de 23.03.2016, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie să fie semnată, ştampilată şi scanată) sau la sediul RADET Constanţa, situat pe Str. Badea Cârţan Nr. 14 A, în atenţia Biroului Achiziţii Publice, Aprovizionare Depozit .


 09.03.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionează prin achiziţie directă servicii poştale şi de curierat.
     Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la telefon 0241/616.937 până în data de 11.03.2016, orele 14:00.
     Ofertele de preţ, vor fi transmise până la data de 14.03.2016, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie să fie semnată, ştampilată şi scanată) sau la sediul RADET Constanţa, situat pe Str. Badea Cârţan Nr. 14 A, în atenţia Biroului Achiziţii Publice, Aprovizionare Depozit
.


29.02.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „teava din polipropilena cu fibra compozita si fitinguri (coturi, mufe, teuri, conexiuni-racorduri mixte) din polipropilena, produse in semestrul II / 2015 sau 2016,” , avand caracteristici diferite.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 02.03.2016 orele 14,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 03.03.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.


29.02.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „teava din otel zincata pentru conducte de distributie a apei calde de consum, produsa in semestrul II/ 2015 sau 2016”, avand diferite diametre si grosimi ale peretilor.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 02.03.2016 orele 14,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 03.03.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta va fi transmisa sub forma de document semnat, stampilat si scanat) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 22.02.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „350 de pliante color compuse din 2 foi format A4 individuale (fara a fi capsate intre ele), fiecare foaie printate fata verso”
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 22.02.2016 orele 14,00.
      Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 23.02.2016, ora 10:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.


18.02.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă următoarelor produse:
- Security E-Delivery PAK for Cisco 1900 (Licență SEC permanentă pentru Router-ul CISCO 1921/K9, în vederea acceptării conexiunilor VPN criptate)
- Serviciul de activare al licenței pe echipamentul menționat, la sediul clientului
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 19.02.2016, orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 22.02.2016, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.


 

18.02.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă articole de papetarie, hartie si birotica.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare (caietul de sarcini cuprinzand caracteristicile tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca produsele ce fac obiectul achizitiei si lista cu produsele necesare achizitiei) la telefon 0241/616.937 pana in data de 19.02.2016, orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 22.02.2016, ora 14.02.2016, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit
.


 

03.02.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „cartuse de toner si unitati de imagine pentru tipurile de imprimante si fax-uri/xerox-uri/multifunctionale aflate in propietatea sa”.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 05.02.2016 orele 14,00.
    Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 08.02.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

03.02.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „cartuse de toner si unitati de imagine pentru tipurile de imprimante si fax-uri/xerox-uri/multifunctionale aflate in propietatea sa”
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 05.02.2016 orele 14,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 08.02.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

25.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de asigurare auto tip CASCO pe o perioada de 12 luni, pentru un numar de 6 autovehicule ( Skoda Superb -1 buc; Skoda Octavia -3 buc, Volksvagen Transporter-1 buc si Fiat Ducato-1 buc) ”
   Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 26.01.2016 orele 14,00.
   Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 27.01.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

21.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă urmatoarele servicii:
- Efectuarea de lucrari tehnice specifice pentru verificarile la termene scadente a echipamentelor sub presiune(respectiv pentru obtinerea autorizatiei de functionare pentru centrale termice) la un numar de 27 de cazane;
- Efectuare service-ului pentru cazanele mai sus mentionate;
- Verificarea a 54 de supape de siguranta cu diametre cuprinse intre 3/4” si 2”,
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 22.01.2016 orele 14:00. Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 25.01.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

21.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă: „serviciul de audit extern pentru auditarea situatiilor financiare ale R.A.D.E.T. Constanta incheiate la 31.12.2015”.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 22.01.2016 orele 14:00.
    Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 25.01.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit


 

 14.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă urmatoarele servicii: Verificarea/revizia tehnica la termen scadent a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru centrale termice.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 15.01.2016 orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 18.01.2016, ora 11:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

12.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de asigurare auto RCA pe o perioada de 12 luni, pentru un numar de 2 autovehicule(Volksvagen Transporter si Iveco) ”
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 13.01.2016 orele 14,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 14.01.2016, ora 11:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

08.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă, 30 to de sare industriala neiodata, in baza prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 11.01.2016 orele 10,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 11.01.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

08.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă, cantitatea totala de 1.100 kg Sapun Solid in bucati de cate 100 gr/buc si respectiv 150gr/buc, ambalate individul, in baza prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 11.01.2016 orele 10,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 11.01.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

08.01.2016 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă, 14.000 bucati lavete din bumbac 100%, avand dimensiunea de 40 x 40 cm(dintr-o singura bucata), in baza prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 11.01.2016 orele 10,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 11.01.2016, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

18.12.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă serviciul de „EFECTUARE ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA” in baza prevederilor art.7 alin.(1) din HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 21.12.2015 orele 11,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 22.12.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

02.12.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „Lucrari de reparatii retele electrice de joasa si medie tensiune” cod CPV 45310000-3- Lucrari de instalatii electrice”.
   Aceste lucrari sunt necesare in vederea refacerii instalatiilor electrice subterane ale S.C. Enel Distributie Dobrogea, avariate in urma interventiilor la retelele de termoficare executate de R.A.D.E.T. Constanta.
   Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 04.12.2015 orele 11,00.
   Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 07.12.2015, ora 11:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

27.11.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „serviciul de realizare a masuratorilor in vederea intocmirii documentatiei cadastrale si inscrierii in cartea funciara a imobilul C1(D+P+1E) situat in Constanta, str. General Manu( fost A. Nitescu), nr. 32 si a unui numar de trei apartamente din acest imobil”.
   Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 02.12.2015 orele 11,00.
   Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 03.12.2015, ora 11:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

 18.11.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „Lucrari de hidroizolatii cu membrana PVC, pentru cinci puncte termice apartinand de R.A.D.E.T. Constanta, in suprafata totala de 1744,36 mp”
   Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 19.11.2015 orele 14,00.
   Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 23.11.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

04.11.2015 Avand in vedere dispozitiile art. 245 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare, conform caruia achizitionarea energiei electrice de catre o autoritate contractanta ce desfasoara activitati relevante este exceptata de la aplicarea acesteia coroborate cu prevederile Hotararii nr.638 din 20 iunie 2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si de gaze naturale, potrivit carora incepand cu data de 1 iulie 2007 ”piata de energie electrica si piata de gaze naturale se deschid integral pentru toti consumatorii”, R.A.D.E.T. Constanta, achizitioneaza energie electrica.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana la data de 05.11.2015, orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 06.11.2015, ora 12:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

15.10.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă urmatoarele: „ sisteme de calcul de tip NOTEBOOK - 6 bucati si Sisteme de calcul de tip DESKTOP – 10 bucati ”.
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 19.10.2015 orele 11,00.
    Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 20.10.2015, ora 12:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

 09.10.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă ” servicii de refacere spatii verzi” .
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 12.10.2015 orele 14,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 14.10.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

 21.09.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „un numar de sase purificatoare de apa cu mix de filtre , conectate la reteaua de apa a achizitorului” .
     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 22.09.2015 orele 14,00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 24.09.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

 17.09.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă „servicii de asigurare auto RCA pe o perioada de 12 luni, pentru un numar de 9 autoturisme DACIA ”
Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 17.09.2015 orele 14,00.
Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 18.09.2015, ora 11:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

15.09.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă garnituri pentru schimbatoare de caldura cu placi.
    Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 21.09.2015, orele 12:00.
    Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 21.09.2015, ora 12:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

 02.09.2015 R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă 14 bucati schimbatoare de caldura cu placi.
      Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 08.09.2015, orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 09.09.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta trebuie sa fie semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, situat pe Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .
 


 

14.08.2015 - R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă urmatoarele produse: VATA MINERALA CASERATA DE 10CM si SARMA ZINCATA DE 1,2MM.
Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 17.08.2015 orele 10:00.
Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 17.08.2015, ora 14:00, la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


 

14.08.2015 - R.A.D.E.T. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă urmatoarele servicii: Verificarea la termen scadent a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru centrale termice.
Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241/616.937 pana in data de 18.08.2015 orele 14:00.
Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 19.08.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit.


22.07.2015 R.A.D.E.T. Constanta, in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitioneaza prin achiziţie directă :


- „piese auto pentru urmatoarele tipuri de mijloace de transport existente in parcul auto al regiei: Dacia Logan 1.5 DCI; Dacia Logan Van 1.5 DCI; Dacia 1307 1.9 Diesel; Skoda Octavia 1.9 DCI; Fiat Ducato Diesel; Fiat Doblo Benzina; Tractor U650; Macara Telemac 12.5 TO; Compresor Ingersoll si Buldoexcavator Komat’su WB 93 R2”
- „ servicii de intretinere si reparatii la autovehiculele aflate in proprietatea RADET Constanta: Dacia Logan 1.5 DCI; Dacia Logan Van 1.5 DCI; Dacia 1307 1.9 Diesel; Skoda Octavia 1.9 DCI; Fiat Ducato Diesel; Fiat Doblo Benzina; Tractor U650; Macara Telemac 12.5 TO si Buldoexcavator Komat’su WB 93 R2”.

     Cei interesati pot obtine informatii suplimentare la telefon 0241.616.937 pana in data de 23.07.2015 orele 14:00.
     Ofertele de pret, vor fi transmise pana la data de 24.07.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnata, stampilata si scanata) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cartan Nr. 14 A, in atentia Biroului Achizitii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

25.06.2015 R.A.D.E.T. Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare, achizitionează prin achiziţie directă „vane fluture de diferite diametre şi carateristici specifice în funcţie de locul de montaj”.
     Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la telefon 0241.616.937 până în data de 26.06.2015 orele 14:00.
     Ofertele de preţ, vor fi transmise până la data de 30.06.2015, ora 14:00 la Fax. nr: 0241/616937, pe office@radet-constanta.ro (oferta semnată, ştampilată şi scanată) sau la sediul RADET Constanta, Str. Badea Cârţan Nr. 14 A, în atenţia Biroului Achiziţii Publice, Aprovizionare Depozit .


 

Termeni si conditii

Absolut toate materialele si fotografiile publicate pe acest site sunt proprietatea RADET Constanta si vor fi preluate in concordanta cu legislatia in viagoare.

Copyright © radet-constanta.ro.
Toate drepturile rezervate.

Legaturi Utile:

primaria-constanta.ro
anrsc.ro
anre.ro
anpc.ro

 

Site produs si mentinut de: www.pulsmedia.com